0291 JUNTA ELECCIÓ ESBOSSOS FALLERS 2020

2020 FIRMA CONTRATOS

El divendres 31 de maig es va reunir la comissió de la falla Lepanto – En Joan d’Àustria en Junta General Ordinaria amb el punt de l’orde del dia l’elecció dels esbossos fallers per al present exercici, el president Mariano Sanchez i Lorenzo sotmet a votació l’elecció dels esbossos sent triats per unanimitat els presentats per l’artista faller Francisco Ribes i Lopez el monument gran en el lema «EL QUE FA BURLA, EL DIMONI LE FURGA» i Jose Angel Azpeitia i Sanz per el monument infantil en el lema «LA MAR DE BE».

Gabinet de premsa: Rafael Galvez i Casas – Antonio Sanchis i Navarro.