0893 JUNTA ELECCIÓ ESBOSSOS FALLERS

 

 

El divendres 9 de juni es va reunir la comissió de la falla Lepanto – En Joan d’Àustria en Junta General Ordinaria amb el punt de l’orde del dia l’elecció dels esbossos fallers per al present exercici, el president Jose Ignacio Omeda sotmet a votació l’elecció dels esbossos sent triats per unanimitat els presentats per l’artista faller Jose Manuel Felip.

Gabinet de premsa: Rafael Galvez i Casas – Antonio Sanchis i Navarro.