0272 ENTREVISTA TV

Mariano Sanchez Lorenzo

El passat dimecres dia 20 de novembre a les 18,30 hores es realisa l’entrevista als màxims representants de la Comissió per l’entitat Universfaller de Valéncia, l’entrevista s’emetrà el 14 de giner del 2020 a les 20 hores per la freqüència 30 TDT.

Durant l’entrevista les nostres falleres majors Raquel Juan i Marta Tevar, tame el nostre president Mariano Sanchez varen expondre en general totes les activitats que es realisen en la comissió fallera de Lepanto – D. Juan d’Àustria.

Marta Tevar Lara
Raquel Juan Correa
Nostres Maxims Reprentants
Quadre d`honor
Falleres Majors Marta i Raquel.

Gabinet de premsa: Rafael Galvez i Casas – Antonio Sanchis i Navarro.