1756 REPLEGA

El diumenge 25 de febrer va tindre lloc la replegá. En esta ocasió es va realitzar un únic acte, i la Fallera Major NOEMI GARCIA i la Fallera Major Infantil NOEMI ANGUITA van estar en tot moment acompanyats dels nostres presidents, JOSE IGNACIO i DAVID. Van recórrer el barri durant el matí acompanyats d’un grup de Tabal i Dolçaina i els components de la comissió.»

Gabinet de premsa: Rafael Galvez i Casas – Antonio Sanchis i Navarro.