1747 FESTIVAL PAELLES

El diumenge dia 5 de marc és el triats normalment per la comissió fallera per a celebrar el tradicinal festival de paelles de caràcter popular, en el que es reunixen els membres de les comissions de forma massiva. Era una d’eixes cites: el festival de paelles de la comissió, els fallers del qual van omplir el carrer El Salt per a passar una jornada en què, a més de cuinar i consumir les creacions gastronòmiques, es perseguia sobretot passar una jornada a l’aire lliure i ajuntar-se els membres de la comissió e invitats, amenitzat per la banda «Societat musical D’Alboraia.

En les dos galeries fotogràfiques es poden veure a alguns dels nombrosos protagonistes i algunes de les creacions, totes elles absolutament ortodoxes dins del concepte «paella valenciana».

Gabinet de premsa: Rafael Galvez i Casas – Antonio Sanchis i Navarro.