1735 REPLEGA NINOT GRAN I PLANTA

El ninot de LEPANT EN JUAN D’ÀUSTRIA és el millor del seua secció SESTA C pels visitants de l’Exposició del Ninot 2017. Com mana la tradició, esta vesprada, la fallera major Noemi Garcia i president Jose Ignacio acompanyats per membres de la comissió van arreplegar el ninot obra de l’artista Jose Manuel Felip, forma part de «EL MÀS AL VEUS. MÀS PARAL-LEL.», falla d’esta comissió del sector Mislata.

La falla de la nostra comissió. L’obra de l’artista Jose Manuel Felip s’ha alçat en la plaça dels carrers lepanto En Joan D’Àustria, a base de braços de fallers i falleres que, tots a una, han alçat el monument faller « al tombe» com és habitual en la nostra comissió l’alçament. Els responsables dels monuments fallers Antonio Carrillo «ASPI» i Rafael Galvez van proposar una forma de rematar el monument a base de gespa i àrida blanca.

Quan els tepes estan col·locats i el perímetre del monument net, se li dóna un reg per a mantindre fresc i verd la gespa. Si esta operació es realitza tots els matins per el faller Antonio Sanchis comprovan el creixement i arrelament de la gespa. En els monuments fallers i en combinació amb la gespa en tepes s’estan utilitzant tota una àmplia gamma d’àrids, corfes, vidre, arenes pintades, que realcen més el verd de la gespa i decoren més el monument faller, ja que una falla bé «rematada» amb la seua decoració en àrida i gespa en perfectes condicions, és un gran punt de millora en la terminació del monument faller.

Gabinet de premsa: Rafael Galvez i Casas – Antonio Sanchis i Navarro.