001

Llibre

50 Aniversari

Volem agrair la col·laboració

de tots els en la seu contribució

han fet possible la realització

de este Llibre commemoratiu.

  Edita  Lepanto En Joan D’Àustria.
Coordinació i direcció Col·laboracióAntonio Sanchis i Navarro.
Poeta Textos i assessorament lingüísticRafael Gálvez i Casas.   Lydia Rodrigo i Correa María Añó i Benito.
Fotografia i documentacióArxiu Comissió Fallers i amics.
MaquetacióOlímpia Alarcón Camara
Disseny portada…………………………
ImpressióGrafimprés impresos.
  

Este exemplar Nº………………..

Ha segut expressament imprès per:

…………………………………………………………………………….

                                                                                     La Comissió.

Prohibida la seua reproducció total o parcial sense consentiment dels seus autors.

Gabinet de premsa: Rafael Galvez i Casas – Antonio Sanchis i Navarro.